Oetingen2050 is van start gegaan!

Updated: May 7

Sinds april 2021 loopt in Oetingen het project Oetingen2050, geleid door mobiliteitsonderzoekers van de VUB. In maart en april hebben we onderzocht welke ontwikkelingen er de komende jaren zullen mogelijks zullen plaatsvinden in Oetingen. Deze oefening was in samenwerking met mobiliteitsexperts, maar ook met inwoners. Hiervoor hebben wij drie verschillende workshops georganiseerd, waarvan één met het Oetings Dorpsoverleg.


Mobiliteitsonderzoekers Sara Tori en Jesse Pappers

Volgende stappen

De volgende stap in het project zal zich richten op het ontwerpen van een mobiliteitsvisie voor 2050, of een gewenste toekomst voor de mobiliteit van Oetingen. Hiervoor zullen inwoners via de website, of via een papieren postkaartje, hun visie kunnen geven op de toekomstige mobiliteit van Oetingen.


#Oetingen2050 #mobiliteit

28 views0 comments

Recent Posts

See All