Blijven hopen

In 2050 bent u __ jaar oud:

97 jaar


Hoe ziet een ideale dag in Oetingen in 2050 er voor u uit?

Leuk weertje en een rustig dagje waar niets moet , maar kan. Zou mijn kleinkinderen die dag bij ons hebben en gaan een fietstocht maken langs veilige paden en fietswegen in ons dorp. Geniet die dag extra omdat ik mij niet ongerust maak voor het autoverkeer. Was een leuke dag die ik vroeger enkel maar in mijn dromen mee kon maken.


Welke vervoersmiddelen zou u op deze ideale dag willen gebruiken?

Vermits ik nu een fervente fietser ben ( 7000 km. jaar) zou ik de fiets als vervoersmiddel willen gebruiken. Grote verplaatsingen zie ik mij die dag doen met een openbaar netwerk dat goed bereikbaar is en aansluit op andere. De verplaatsingen zouden binnen een verantwoorde tijdslimiet plaats hebben gehad. Zou er met spijt in het hart aan terug denken hoe moeizaam dat vroeger gebeurde.


Hoe ziet Oetingen eruit op deze ideale dag? Wat ziet u?

Als oudere oetingenaar zou er de mogelijkheid bestaan die dag in je dorpsomgeving te beleven. Het dorp is geen slaapdorp zijn maar er zou iets te beleven zijn, en dit in een leuke buurt waar het aspekt natuurbeleving een sterk punt is. Het sociale netwerk staat op punt en wie het moeilijker heeft wordt niet aan zijn lot over gelaten maar betrokken in het dorpsleven.


Ik woon in:

Oetingen

14 views0 comments

Recent Posts

See All