Planning Oetingen2050

Oetingen2050 vindt plaats in het voorjaar en de zomer van 2021.

April

Bespreking met Oetings Dorpsoverleg

Mei

Bewoners ontvangen postkaart

Bewoners schrijven hun visie op

Interviews bewoners over hun visie

Juni

Interviews bewoners over hun visie

Juli

Interviews bewoners over hun visie

Augustus

Analyse interviews

September

Analyse interviews

Oktober

Schrijven onderzoeksrapport

November

 Presentatie onderzoeksrapport